به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، میزان واردات بخش کشاورزی و غذایی ایران از حدود ۱۲ هزار تن در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به ۸ تا ۹ هزار تن طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رسیده اما در سال‌های بعد این مقدار به ۱۸ هزار تن طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ رسید. 

جهش بعدی واردات بخش کشاورزی و غذا از سال ۱۳۹۱ شروع شده و تاکنون ادامه دارد. براساس این آمارها، میزان واردات در سال ۱۳۹۸ به ۲۵ هزار تن رسیده که رکورد سال‌های ۱۳۷۸ تاکنون بوده اما در ۹ماهه امسال نیز میزان واردات بخش کشاورزی به ۲۳ هزار و ۴۱۱ تن رسیده که پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا پایان سال به ۲۸ تا ۲۹ هزار تن نیز برسد. 

بر این اساس، حتی اگر حجم واردات بخش کشاورزی را ۲۵ هزار تن در نظر بگیریم، میزان واردات بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۰ رشد ۱۰۹ تا ۱۱۰ درصدی داشته این درحالی است که جمعیت ایران طی این مدت از ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۸ با رشد ۳۳ درصدی به ۸۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

قابل ذکر است دوره‌های خشکسالی و همچنین ترس دولت‌های از کمبود نهاده‌های دامی و اقلام کشاورزی در دوره تحریم‌ها، از عوامل اصلی افزایش واردات در دهه ۱۳۹۰ و سال جاری بوده است.