به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار افزایش را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۷ (یک هزار و هشتصد و سی و هفت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۳۷

۱.۱۰

۰.۰۵

09:00

۱,۸۳۶

-۵.۶۰

-۰.۳۱

۲ روز پیش

۱,۸۴۱

-۱.۱۰

-۰.۰۶

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۳۹,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۳۹,۱۰۰

۸,۸۰۰

۰.۷۱

11:21

۱,۲۳۰,۳۰۰

۱۶,۹۰۰

۱.۳۷

روز قبل

۱,۲۱۳,۴۰۰

-۲,۱۰۰

-۰.۱۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۵,۴۶۸ (بیست و پنج هزار و چهارصد و شصت و هشت) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۴۶۸

۰

۰

11:19

۲۵,۴۶۸

-۸۴

-۰.۳۳

روز قبل

۲۵,۵۵۲

۱۰۳

۰.۴

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۷۰ تومان افزایش، ۳۱,۸۸۷ (سی و یک هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۸۷

۱۷۰

۰.۵۳

11:20

۳۱,۷۱۷

۷۹

۰.۲۴

روز قبل

۳۱,۶۳۸

۱۷

۰.۰۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۳۷,۹۰۵ (سی و هفت هزار و نهصد و پنج ) تومان به ۳۸,۱۰۹ (سی و هشت هزار و یکصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۱۰۹

۲۰۴

۰.۵۳

11:20

۳۷,۹۰۵

۹۵

۰.۲۵

روز قبل

۳۷,۸۱۰

-۱۱۵

-۰.۳۱

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۵۶ (هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۳۳۳ (بیست و دو هزار و سیصد و سی و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,585,000 (دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.51 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۵۸۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۰.۵۱

11:13

۱۲,۵۲۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰

۱.۲۳

روز قبل

۱۲,۳۶۵,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۴۱

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۸۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۸۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۳

11:22

۶,۸۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱.۷۵

روز قبل

۶,۷۳۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۷۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد