به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی ۹ماهه سال جاری، زیان انباشته بانک شهرداری‌ها به ۲۳ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان رسیده است.

این بانک در ۹ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد داشته و در مقابل نیز، ۱۱ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان نیز سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. به عبارتی خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری این بانک در ۹ماهه امسال منفی ۸۳۲ میلیارد تومان بوده است.