اخبار شرکتها-بانک تجارت به عنوان بانک نخست صنعت پتروشیمی کشور با عاملیت اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات از محل منابع بانک جزو حامیان اصلی احداث و فعالیت ابرپروژه بیدبلند خلیج فارس به شمار می‌رود.