نادر غفاری، تولیدکننده و کارشناس سیمان در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: از ۱۵روز قبل شرکت برق برنامه سهمیه‌بندی برق صنایع سیمان را به ما داد، ما از ذخیره تولیدات کوره خودمان استفاده کردیم و اجازه ندادیم تا امروز قطعی برق تأثیر منفی در تولید سیمان بگذارد و البته شرکت برق هم همکاری خوبی با ما کرد. 

وی بیان کرد: قطعی برق و ایجاد مشکل در تولید صنایع به مصرف‌ خانوار بستگی دارد که زیاد استفاده کنند یا کم. به طور طبیعی مصرف سیمان در دی ماه کاهش پیدا می‌کند اما اگر قطعی‌های برق صنایع تولید سیمان به حداقل نرسد امکان دارد از اواسط بهمن در قیمت سیمان تأثیر منفی بگذارد. 

غفاری افزود: در یک ماه گذشته سیمان عرضه شده در بورس در برخی نقاط کشور افزایش قیمت پیدا کرده است.