به گزارش «نود اقتصادی» از سال گذشته که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ کره را حذف کند، واردات کره از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال جاری نیز این میزان به حدود ۴۱۰ تن رسیده است. به عبارتی طی دو سال اخیر واردات کره کاهش ۹۹ درصدی داشته است.

قابل ذکر است برخی از فعالان حوزه لبنیات می‌گویند این اتفاق به دلیل کاهش نیاز کاذب به واردات و جایگزینی محصول داخلی بوده اما یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی معتقد است این خودکفایی بیشتر ناشی از کاهش مصرف کره به دلیل افزایش قیمت آن و ورود مارگارین به سفره های مردم رخ داده است.