به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بیمه پاسارگاد، هزینه حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی این شرکت بیمه‌ای در ۶ماهه اول امسال حدود ۱۴۴ میلیارد تومان و تعداد کارکنان این شرکت نیز ۱۲۷۷ نفر بوده است.

به عبارتی، بیمه پاسارگاد ماهانه ۱۸ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان صرف پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود می‌کند.

قابل ذکر است واژه حقوق، دستمزد و مزایا در صورت‌های مالی شرکت‌ها شامل حقوق کارکنان، عیدی و پاداش، اضافه‌کاری، کمک‌های نقدی و غیرنقدی، حق بیمه سهم کارفرما، حق اولا، حق عائله‌مندی و ... است.

خبرنگار: میلاد گودرزی