به گزارش «نود اقتصادی»، تعداد کارکنان پتروشیمی نوری تنها ۵۳۶ نفر بوده که بسیار کمتر از یک کارخانه کوچک در حوزه نساجی و یا پوشاک است.

این در حالی است که این شرکت دومین تولید کننده برتر ( سهم ۸ درصدی از کل تولید) صنعت پتروشیمی کشور است و در شش ماهه نخست سال به ترتیب ۳۱ و ۱۶ هزار میلیارد تومان فروش داخلی و خارجی داشته و ۴ هزار میلیارد تومان نیز سود خالص شناسایی کرده است.

صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه بر بوده و تا مادامی که صنایع پایین دستی آن توسعه پیدا نکند، نمیتوان با آن به جنگ بیکاری رفت.