اخبار شرکتها-با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه، اولویت‌های اختصاصی و عمومی ابلاغی ریاست جمهوری و برنامه وزارت صمت مرتبط با حوزه صادرات، صندوق ضمانت صادرات نیز در همین راستا با اتخاذ تدابیری اجرای مواردی نظیر، پوشش ریسک‌های صادراتی ناشی از تحریم، نقش آفرینی بین المللی مقابله با تحریم و پر کردن خلا تحریم های بانکی،  نوآوری‌های مالی متناسب با شرایط روز صادرات، روان سازی، تسهیل امور و کسب حداکثر رضایتمندی صادرکنندگان را مد نظر قرار داده است. 

 بر اساس این گزارش، تدابیر اجرایی صندوق ضمانت صادرات ایران توانسته نقطه عطفی در رونق صادرات به شمار آید که اهم دستاوردهای به دست آمده بیان می‌شود.     

* هموار شدن مسیر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به میزان 200 میلیون یورو

* صدرو ضمانت نامه به ارزش 350 میلیون دلار برای شرکت مپنا

* صدرو بیمه نامه های کوتاه مدت، میان و بلندمدت با هدف پوشش ر یسک خدمات فنی و مهندسی سرمایه گذاری

* صدور ضمانت نامه اعتباری و بانکی

*اعتبارسنجی خارجی، صدور بیمه نامه های خاص صادرات، کل گردش صادرات، بلا اثر شدن قرارداد صادراتی، خاص صادرات، خرید دین اسناد، اسناد دیداری تضمین مطالبات بانک

* اعتبارسنجی داخلی، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام تعهد، بانکی بازپرداخت، اعتبار ریالی، اعتبار تولیدی، متقابل پیش پرداخت، متقابل حسن انجام کار، اعتبار ارزی

* اعتبار خریدار، خاص صادرات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری

همچنین در این روند وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارشی به  اقدامات این وزارتخانه برای توسعه صادرات اشاره داشت، البته در گزارش مذکور  با تمرکز بر عملکرد چند  ماهه اخیر  ، بیان برخی پیشرفت‌های برنامه ارتقاء کارکردهای بیمه در مبادلات بین المللی که توسط صندوق ضمانت صادرات ایران پیگیری شده، مد نظر قرارگرفت. بر این اساس یکی از برنامه‌های اجرایی،  ارتقاء کارکردهای بیمه در مبادلات بین المللی بود  که از آبان 1400 در صندوق ضمانت صادرات ایران پیگیری شد و تاکنون 10درصد پیشرفت داشته است.