سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه، احیای بافت‌های فرسوده تکلیف شده اما در عمل در این زمینه هیچ توفیقی وجود ندارد.

وی بیان کرد: بسیاری از برنامه‌های احیای بافت فرسوده، رویایی و بلند پروازانه بوده و جنبه اجرایی ندارد و بیشتر شبیه یک کار صوری و بزک شده است.

گرکانی افزود: تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه بافت فرسوده باعث شده تا احیای بافت فرسوده بین این دستگاه‌ها پاسکاری شود. شرکت بازآفرینی شهری در زمینه احیای بافت فرسوده عملکرد ضعیفی داشته و برنامه محور نیست و هیچ اقدام خاصی در زمینه بازسازی بافتهای فرسوده انجام نداده است!

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی گفت: نیم قرن است که در کشور برنامه احیای بافت فرسوده و ناکارآمد تهیه می‌‍شود اما این طرح‌ها قائم به فرد بوده و با تغییر مدیران طرح‌ها هم تغییر می‌کنند.

سید امیرحسین گرکانی گفت: تمایلی بین دولت و شهرداری در زمینه سرمایه‌گذاری احیای بافت فرسوده وجود ندارد و فقط به بهسازی جدول و جوی و معبر ورود کرده‌اند.

خبرنگار: بهزاد آقالو