به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی نیمه نخست امسال پتروشیمی نوری، این گروه ۱۴ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان سپرده بانکی در بانک‌های کشور دارد.

قابل ذکر است دولت برای خروج شرکت‌ها از سودسازی با سپرده‌های بانکی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بندی مربوط به حذف مالیات سود سپرده‌های بانکی را پیشنهاد داده که در صورت اجرایی شدن، شاید بتواند منابع منجمد شرکت‌های بزرگ را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند.