به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: افزایش حقوق خود موجب تورم نخواهد شد به عبارت دیگر بیش از اینکه افزایش حقوق و دستمزد بر تورم اثرگذار باشد منبع تامین حقوق و دستمزد تورم‌زا است.

وی بیان کرد: اگر دولت دارایی‌های خود را بفروشد و به واسطه آن حقوق‌ها را افزایش دهد آنچنان تاثیر قابل توجهی بر تورم نخواهد گذاشت اما اگر دولت برای افزایش حقوق و دستمزد به انتشار پول و راه‌هایی که سبب افزایش پایه پولی می‌شود روی بیاورد قطعاً تورم بالا می‌رود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: برای اینکه افزایش حقوق موجب تورم نشود دولت باید منبع مناسب را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد. طی سال‌های اخیر چندین برابر دستمزد تورم داشتیم و تورم سبب شده است که میزان تقاضا برای کالاها نیز کاهش پیدا کند.

عزتی بیان کرد: تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است این روند فشار قابل توجهی را به تولید نیز وارد می‌کند و تولید هم در این میان آسیب می‌بیند. بنابراین به جای اینکه افزایش حقوق را دلیل تورم بدانیم باید منابع مناسبی را در نظر بگریم.