به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۴ (یک هزار و هشتصد و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۰۴

۴.۹۰

۰.۲۷

09:00

۱,۷۹۹

-۳۰.۷۰

-۱.۷۱

روز قبل

۱,۸۳۰

۳.۲۰

۰.۱۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۸۰,۲۰۰

-۴۰۰

-۰.۰۴

11:24

۱,۲۸۰,۶۰۰

-۹,۷۰۰

-۰.۷۶

روز قبل

۱,۲۹۰,۳۰۰

-۸,۶۰۰

-۰.۶۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۴۱,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۸۴۷ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۸۴۷

-۳۳۰

-۱.۲۳

11:24

۲۷,۱۷۷

-۰.۰۲

روز قبل

۲۷,۱۸۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲۷,۳۹۵ (بیست و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۲۹۸ (سی و سه هزار و دویست و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۲۹۸

-۱۵۴

-۰.۴۷

11:20

۳۳,۴۵۲

-۱۰۴

-۰.۳۲

روز قبل

۳۳,۵۵۶

-۲۶۱

-۰.۷۸

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۵۲ تومان کاهش، ۳۹,۵۶۴ (سی و نه هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۹,۵۶۴

-۲۵۲

-۰.۶۴

11:20

۳۹,۸۱۶

-۱۲۱

-۰.۳۱

روز قبل

۳۹,۹۳۷

-۳۱۱

-۰.۷۸

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۰۱۰ (هشت هزار و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۰۶۰ (بیست و سه هزار و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,035,000 (سیزده میلیون و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۰۳۵,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۳۱

11:23

۱۳,۰۷۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۷

روز قبل

۱۳,۰۶۵,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۲۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۷۳۰,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۵۳

11:25

۶,۷۶۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۳

روز قبل

۶,۷۸۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۸۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود هزار) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد