به گزارش‌«نود اقتصادی»، مجید بختیاری، در پاسخ به این سوال که براساس گزارش بیمه مرکزی ۱.۵ میلیون خودرو بیمه شخص ثالث ندارند، گفته که بعید می‌داند این عدد درست باشد!

 عدم تایید و رد آمارهای اعلامی رئیس کل بیمه مرکزی از سوی مدیرعامل شرکت بیمه ایران بعد از آن رخ داده که اندکی قبلتر غلامرضا سلیمانی گفته بود: در کشور ۲۵ میلیون خودرو وجود دارد که از این تعداد خودرو ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو بیمه شخص ثالث دارند و باقی خودروها بیمه نیستند!

 این برای چندمین بار است که اظهارات و آمارهای رئیس کل بیمه مرکزی در صنعت بیمه با واکنش منفی کارشناسان و دست اندارکان امر مواجه می‌شود.

 پیشتر نیز در حاشیه دیدار رئیس کل بیمه مرکزی به همراه مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای در حضور وزیر اقتصاد، غلامرضا سلیمانی، مشغول ارائه آمارهای مثبت صنعت بیمه در دوره مدیریت خود بوده که مدیرعامل یک شرکت بیمه اتکایی، آمارهای اعلامی توسط او را به کلی رد کرد و گفت که صنعت بیمه در دوره سلیمانی از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای جا مانده و آمارهای ارائه شده توسط سلیمانی در مورد موفقیت صنعت بیمه، اصلا مبنای علمی ندارد!

 غلامرضا سلیمانی از تیرماه سال ۹۷ به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شده است. دوره ریاست کلی سلیمانی بر بیمه مرکزی، دوره‌ای خاص بر صنعت بیمه ارزیابی می‌شود، آنچنانکه در این سه سال، اتفاق چندان خاصی در افزایش ضریب نفوذ بیمه رخ نداده، اخذ عوارض سنگین از صنعت بیمه توسط نهادهای مختلف همچنان ادامه دارد، نظارت بیمه مرکزی بر عملیات بیمه‌گری شرکت‌ها فنی‌تر و سیستمی‌تر نشده و متکی بر بخشنامه بوده، انتشار آمار از سوی بیمه مرکزی توام با تاخیر بوده و همچنان آیین‌نامه‌های بیمه‌ای بسیاری هم، نیاز به روز رسانی دارند.

 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به تازگی با اتنقادی شدید از عملکرد بیمه مرکزی گفته که متأسفانه گزارش‌های نظارتی حال حاضر بیمه مرکزی، گزارش‌هایی با "فاصله زمانی" و در بعضی مواقع "با دقت کم" است و افزوده که ما فاصله بسیار زیادی با بیمه‌گری مبتنی بر ریسک داریم و "بیمه‌گری هوشمند" چه در عرصه تشکیل پرونده، تعیین ضرایب و پرداخت در سطح اقتصاد ملی نیست و بیمه‌گری ریسک بعنوان یکی از ارکان بیمه‌گری هوشمند به معنای واقعی کلمه در کشور وجود ندارد!

 گفته می‌شود که وزیر اقتصاد از عملکرد رئیس کل بیمه مرکزی رضایت چندانی ندارد که انتقادات تند او در این اواخر از عملکرد بیمه مرکزی هم تا حدودی این ادعا را تایید می‌کند.