به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، در ۸ماهه نخست امسال ۱۳ هزار و ۴۲۶ تن انواع پیچ و مهره وارد کشور شده است.