به گزارش «نود اقتصادی»، جدیدترین آمار منتشر شده توسط وزارت صمت درباره وضعیت تولید و قاچاق سیگار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در نیمه اول امسال بیش از ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید بیش از ۲۵ میلیارد نخ در مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد افزایش داشته است. 

همچنین در حال حاضر ۲۴ واحد تولید سیگار فعال هستند که نشان می‌دهد دو واحد به تولیدکنندگان اضافه شده است.

در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف شش ماهه سیگار ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ برآورد شده و همچنین توقف واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار هم با ۴۶ درصد کاهش، از هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون نخ سیگار در شش ماهه اول سال قبل به چهار میلیارد و ۵۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال، صادرات سیگار با افزایش ۲۸۷ درصدی به ۲۷۵ میلیون نخ رسیده است. صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ میلیون نخ بوده است. البته باوجود افزایش چشمگیر، همچنان رقم صادرات ناچیز است.