بر اساس شنیده‌های «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی قصد دارد علی ملکی را به عنوان معاون کل وزارت اقتصاد منصوب کند.

علی ملکی از شاگردان فکری مکتب نیاوران به لیدری مسعود نیلی محسوب می‌شود.

ملکی جزوه حلقه صادق الحسینی از اقتصاددانان حامی دولت روحانی است. گفته می‌شود صادق الحسینی که در دولت قبل با اسحاق جهانگیری روابط نزدیکی داشت، هم‌اکنون به واسطه علی ملکی و علی مروی، در حال اثرگذاری بر تصمیمات و انتصابات وزیر اقتصاد است.

 علی مدنی‌زاده، دیگر شاگرد فکری مسعود نیلی نیز این روزها رفت و آمد بسیاری به وزارت اقتصاد دارد و گفته می‌شود وی به طور غیررسمی در حال مشاوره دادن به سبحانیان معاون اقتصادی خاندوزی است.

طیف مدنی‌زاده و ملکی و لیدر آنها مسعود نیلی حامی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی هستند که نتیجه این سیاست‌ها در سه دهه اخیر تحمیل تورم شدید بر کشور بوده است.