محسن غنیمی نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان و رئیس هیات مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان دزفول در گفتگو با «نود اقتصادی»: در دولت قبل در حق تعاونی‌ها اجحاف شد و از سال ۹۱ معوقه حقوق و مزایا داریم. دولت مدام به ما وعده می‌دهد ولی مطالبات ما را پرداخت نمی‌کنند. بسیاری از افرادی که امروز در تجمع شرکت کردند، جزو معلولین و مددجویان کمیته امداد هستند و نان شب ندارند که بخورند. حداقل انتظار ما حق بیمه تامین اجتماعی است ولی تأمین اجتماعی حساب‌های ما را هم مسدود کرده است. سال ۹۷ ما را مجبور کردند تعهدنامه تسویه حساب کامل را امضا کنیم. در دوره خاندوزی و قربان‌زاده و هیچ اتفاقی برای ما نیفتاده است و حقوق ما را ندادند.