به گزارش «نود اقتصادی»، ۲۷ ماه بعد از حضور غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) اما همچنان این شرکت بین‌المللی بیمه‌ای، هیچ همکاری با  صنعت بیمه ایران ندارد. غلامرضا سلیمانی مردادماه سال ۹۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت اتکایی آسیایی معرفی شد.

به تازگی"سید مصطفی کیایی" مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین گفته که شرکت بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) هیچ فعالیتی با بیمه ایران در بخش اتکایی ندارداین فایل و افزوده که قرار بود بعد از تاسیس این شرکت، هدایت بیمه‌ای شرق آسیا را با کمک ایران به دست بگیرند اما الان این شرکت با بخش بیمه ایران هیچ همکاری نمی‌کند!

او در عین حال متذکر شده که چندین بار پیشنهاد خرید سهام ایران در این شرکت اتکایی آسیایی را به بیمه مرکزی و حتی وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته ارایه کرده اما این دو مجموعه حتی از دادن یک جواب کوتاه به او دریغ کرده‌اند.

به نظر می‌رسد تاکنون، بودن یا نبودن سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در ترکیب هیات مدیره شرکت اتکایی "ایشین ری" آورده‌ای در زمینه انتقال ریسک از داخل صنعت بیمه ایران به خارج از کشوربه دنبال نداشته است.
هرچند که رییس کل بیمه مرکزی در زمان پیوستن به هیات مدیره شرکت "ایشین ری"، وعده داده بود که با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی این شرکت، فعالیت صنعت بیمه در حوزه اتکایی با اقتدار بیشتری دنبال می‌شود! وعده‌ای که در حد حرف باقی ماند.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت از سهامداری شرکت "ایشین ری" خارج شده و تکلیف سهام خود را به بخش خصوصی داخلی واگذار کند یا فردی را جایگزین سلیمانی کند که قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری بیشتری برای بیمه اتکایی کشور داشته باشد.