به گزارش «نود اقتصادی»، غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد انرژی اظهار داشت: استفاده از پهنه کشور برای سوآپ، ترانزیت و تسهیل حمل و نقل کشورهای همسایه، هم از نظر اقتصادی مثبت است و هم به تحکیم روابط سیاسی کمک می‌کند و هم تنش‌های منطقه ای را کاهش می‌دهد، خصوصا در مورد سوآپ گاز با توجه به وسعت شبکه گاز کشور به طور کل سوآپ گازی جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان قدم مثبتی است. چنین توافق‌هایی هم به نفع سیاست خارجی است و هم به نفع بخش انرژی است.