به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه‌ای در ۷ماهه نخست امسال ۶۰ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی داشته‌اند که عمده آن مربوط به پنج رشته اصلی شامل شخص ثالث، درمان، بیمه عمر، بدنه اتومبیل و مسئولیت است.

در بین این پنج بخش نیز حدود ۵۰ درصد از کل حق‌بیمه تولیدی شرکت‌ها مربوط به بیمه شخص ثالث و درمان است. اما در بخش خسارت پرداختی نیز، شرکت‌های بیمه‌ای طی ۷ماهه نخست امسال ۲۹ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند که این میزان معادل ۴۹ درصد کل حق‌بیمه تولیدی است. 

بیمه شخص ثالث ازجمله رشته‌بیمه‌هایی که بیشترین درآمد را برای شرکت‌های بیمه داشته‌ اما خسارت پرداختی آن ۸/۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی معادل ۴۱ درصد از کل حق‌بیمه تولیدی است.

گرچه شاخص نسبت خسارت پرداختی بیمه‌ها نمی‌تواند به اندازه شاخص ضریب خسارت وضعیت بیمه‌ها را ترسیم کند، اما پایین بودن نسبت خسارت نیز از درآمدزایی بالای بیمه‌ها به ویژه در بیمه شخص ثالث حکایت دارد.