به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان اظهار داشت: قطعا تجارت ایران و افغانستان به روزهای پیش از روی کار آمدن طالبان بازمی‌گردد. اما به دلایل مختلف تجارت دو کشور در سال جاری به رقمی که پیش‌بینی می‌شد یعنی ۳.۶ میلیارد دلار نخواهد رسید.

وی بیان کرد: میزان تجارت ایران و افغانستان در ماههای اخیر کاهش داشته است. با روی کار آمدن طالبان حدود ۲ ماه تجارت تقریبا متوقف شده بود. امروز حمل و نقل و رفت و آمد بین دو کشور وجود دارد، ولی با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما شاید نتوانیم کسری را جبران کنیم.