به گزارش «نود اقتصادی»، شرکت تراکتورسازی ایران اعلام کرده که بر اساس مصوبه هیات مدیره این شرکت نرخ فروش محصولات این شرکت به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد با این افزایش قیمت سطح دسترسی کشاورزان واقعی به تراکتور باز هم کاهش یابد.