دکتر امیر سیاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: مجلس باید در برابر ایرادی که شورای نگهبان از «طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» گرفته است مقاومت کند و اجازه ایجاد انحصار در بازار وکالت توسط قضات را ندهد.

وی بیان کرد: همه از جمله دانش‌آموختگان وکالت، کارشناسان قوه قضائیه و قضات باید برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنند و نظام نباید در این موضوع میان طرفداران خودش یا قضات و دیگران تفاوتی قائل شود. 

سیاح افزود: قضات می‌گویند شأن ما این نیست که بعد از چند سال قضاوت  و بازنشستگی برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنیم. اگر شرکت در آزمون وکلا را در شأن خود نمی‌دانید پس چرا می‌خواهید وکیل شوید؟! بهتر است در خانه بمانید.