دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: بانک‌ها برای افشای بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر ملاحظات حقوقی و قضایی دارند. این اسامی بارها در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و بهتر است که خود قوه قضائیه اقدام به افشای این اسامی کند.

وی بیان بانک‌ها غالبا در حال مذاکره با بدهکاران برای بازپس‌گیری بدهی و یا توقیف وثایق هستند و به دلیل این که ممکن  است وارد تضاد منافع شده و به پول خودشان نرسند و یا از آن‌ها شکایت شود، وارد موضوع افشای اسامی نمی‌شوند.