اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در اجرای تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی و در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با هدف اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های دانش‌بنیان، بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بیش از 31 هزار و هشتصد و چهار میلیارد ریال تسهیلات به 331 شرکت دانش بنیان پرداخت کرده است. این در حالی است که تسهیلات پرداختی این بانک به 329 شرکت دانش بنیان در سال 99 نیز معادل 19 هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد ریال بوده است.

بانک تجارت با اشراف کامل به این مهم که یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی کشور در گرو رشد شرکت‌های دانش بنیان است، بویژه در سالهای اخیر با مشارکت در مسیر اهداف توسعه محور دولت و برای حمایت از سیاست های اقتصادی کشور قدم های مثبتی را برداشته است.