اخبار شرکتها-محسن پور کیانی نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه البرزاظهار داشت: امسال با بررسی دقیق  نقاط ضعف و قوت شرکت در سنوات قبل و با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بسیار بالای شرکت موفق شده ­ایم، ضمن تحقق اهداف ابلاغ شده و نیز رسیدن به برنامه های تعریف شده خدمات شایسته ای را به مردم ارائه کنیم.

 
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به عملکرد مناسب شرکت درشش ماهه اول سال جاری و تقدیر از تلاش ارزنده کارکنان و نمایندگان در این مدت، تقویت شبکه فروش و استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان، افزایش شبکه فروش بیمه های عمر، توسعه بیمه های زندگی، وصول مطالبات و نیز جدیت در کنترل و نظارت با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات را مورد تاکید قرار داد

 
نایب رئیس هیات مدیره بیمه البرز با تصریح بر هماهنگی هر چه بیشتر بین معاونت های مختلف شرکت برای رسیدن به اهداف و برنامه های نهائی و تحقق چشم انداز تعریف شده برای شرکت جذب حداکثر پرتفوی مناسب و پرهیز از فعالیت جزیره ای، را مورد تاکید قرار داده و کنترل دقیق حرکت شرکت در همه واحدهای عملیاتی براساس برنامه های مصوب و ابلاغی را خواستار شد.  

در ادامه هریک از معاونتها با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در طول شش ماه گذشته اهداف و برنامه های آتی و شش ماه پیش رو را تشریح نمود. معاون پشتیبانی و توسعه منابع شرکت نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه خود گفت پیاده سازی فرآیند بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری و هدایت و تمرکز سرمایه گذاری ها از بخش کم بازده به بخش پر بازده و بخصوص بازار سهام باعث افزایش قابل توجه درآمدهای سرمایه گذاری شده که بیش از پیش بینی های مصوب بوده و در ادامه سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

همچنین در ادامه این جلسه ، آقاخانی معاون فنی شرکت نیز به ارائه گزارش عملکرد شرکت در این حوزه پرداخت. وی افزود طی شش ماهه ابتدای سال 1400 در عملیات بیمه ای نیز شرکت عملکرد درخشانی داشته و درآمد حاصل از حق بیمه با98.1% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به  32،397 میلیارد ریال بالغ شده است و نسبت خسارت کمتر از35%  نشان از مدیریت بهینه ریسک و تمرکز بر جذب رشته های کم ریسک در پرتفوی بیمه ای دارد، که با رویکرد فروش بیمه نامه های خرد امیدواریم در آینده عملکرد بهتری را شاهد باشیم.