اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در پی شیوع بیماری کرونا و آسیب جدی به اصناف و کسب و کارها، این بانک بر اساس دستورالعمل صریح بانک مرکزی و به منظور اجرای سیاست های ابلاغی دولت مبنی بر حمایت از اقشار و اصناف آسیب دیده در اثر شیوع بیماری کرونا، پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که از طریق سامانه کارا برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده بودند را در اولویت قرار داده و در همین راستا طی شش ماهه اول سال 1400 به 8733 متقاضی مجموعا بیش از سه هزار و 245 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

بانک تجارت در سال 99 نیز بیش از 27 هزار و سیصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال تسهیلات به 74.807 نفر از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت کرده بود.