به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت‌ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۰۵

-۰.۸۰

-۰.۰۵

09:00

۱,۸۰۶

۱۴

۰.۷۶

روز قبل

۱,۷۹۲

-۳.۵۰

-۰.۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پاپین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، از ۱,۱۶۸,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۱,۱۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۶۳,۱۰۰

-۴,۹۰۰

-۰.۴۳

11:26

۱,۱۶۸,۰۰۰

۷,۲۰۰

۰.۶۱

روز قبل

۱,۱۶۰,۸۰۰

۱۲,۰۰۰

۱.۰۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۹۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۰۳۸,۰۰۰ (پنج میلیون و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۵۰

-۱۵۰

-۰.۵۵

11:25

۲۷,۶۰۰

۷۰

۰.۲۵

روز قبل

۲۷,۵۳۰

۱۸۰

۰.۶۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۲۶ درصدی، از ۲۷,۰۰۸ (بیست و هفت هزار و هشت ) تومان به ۲۶,۶۷۳ (بیست و شش هزار و ششصد و هفتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۶۷۳

-۳۳۵

-۱.۲۶

11:26

۲۷,۰۰۸

۲۲۹

۰.۸۴

روز قبل

۲۶,۷۷۹

۲۹۸

۱.۱۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۵۷ درصدی، از ۳۲,۰۴۶ (سی و دو هزار و چهل و شش ) تومان به ۳۱,۸۶۵ (سی و یک هزار و هشتصد و شصت و پنج) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۶۵

-۱۸۱

-۰.۵۷

11:20

۳۲,۰۴۶

-۳۷

-۰.۱۲

روز قبل

۳۲,۰۸۳

۲۲۳

۰.۶۹

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۰۴ تومان کاهش، ۳۷,۷۸۷ (سی و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۷۸۷

-۲۰۴

-۰.۵۴

11:20

۳۷,۹۹۱

۹۱

۰.۲۳

روز قبل

۳۷,۹۰۰

۱۰۶

۰.۲۷

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۸۰ (هفت هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۱۷۶ (بیست و دو هزار و یکصد و هفتاد و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,840,000 (یازده میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۴۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۴۳

11:25

۱۱,۸۹۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۲۶

روز قبل

۱۱,۹۲۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۰.۹۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۵۰,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۵۸

11:27

۶,۰۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۵

روز قبل

۶,۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۲.۴۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد