به گزارش «نود اقتصادی» یکی از اصلی‌ترین اجزاء هزینه‌های  بانک‌ها، هزینه‌های اداری و عمومی است که مربوط به هزینه‌های کارکنان (اعم از حقوق و دستمزد و...) و هزینه‌های اداری (اعم از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت) می‌شود. 

بررسی صورت مالی بانک ملت نشان می‌دهد این بانک در ۶ماهه سال ۱۳۹۹ درحالی ۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان به هزینه‌های اداری-عمومی اختصاص داده که این میزان با رشد ۹۶ درصدی در ۶ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۰ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان رسیده است. 

قابل ذکر است سرانه هزینه‌های اداری-عمومی بانک ملت به ازای هر شعبه در ۶ماهه اول پارسال ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان در ۶ماهه اول امسال به حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.


در همین زمینه بخوانید:

زمین دار بزرگ نظام بانکی؛ مساحت اموال تملیکی بانک صادرات ۱۹ میلیون مترمربع است
هزینه ۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومانی بانک صادرات برای امور اداری-عمومی فقط در ۱۸۰ روز!