اخبار شرکتها-مشتریان بانکداری اینترنتی بانک تجارت، شما می‌توانید وجه مورد نظر خود را همراه با مشخصات فردی گیرنده حواله در این سامانه ثبت کنید.

همزمان با صدور حواله، پیامکی حاوی مشخصات حواله به گیرنده حواله ارسال شده و گیرنده حواله ۳ روز کاری زمان دارد تا با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک تجارت، بدون نیاز به هیچ یک از ابزارهای دریافت وجه و فقط با ارائه شماره حواله که از طریق پیامک ارسال شده است به همراه کارت ملی، وجه حواله را به صورت نقدی دریافت کند.