به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک، حجم تجارت مناطق آزاد کشورمان بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ از ۱۶۴۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۵۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

به عبارتی طی دوره ۸ ساله دولت روحانی، تجارت مناطق آزاد به طور میانگین سالانه رشد منفی ۸/. درصدی داشته است.

قابل ذکر است درحالی‌ که یکی از اهداف توسعه مناطق آزاد در کشورمان توسعه و رشد تجارت خارجی و به ویژه صادرات بوده، اما درحال حاضر سهم مناطق آزاد از کل تجارت ایران حدود ۲ درصد است.