به گزارش «نود اقتصادی»، معاملات امروز در حالی آغاز شد که قیمت ها نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۴ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۴

۴.۶۰

۰.۲۵

09:00

۱,۷۷۰

۴.۵۰

۰.۲۵

روز قبل

۱,۷۶۵

-۲.۳۰

-۰.۱۴

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۱,۱۴۶,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۱,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۱,۶۰۰

-۵,۳۰۰

-۰.۴۷

11:29

۱,۱۴۶,۹۰۰

۱۰,۳۰۰

۰.۸۹

روز قبل

۱,۱۳۶,۶۰۰

-۵,۵۰۰

-۰.۴۹

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۴۶,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۳۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۳۳۰

-۱۰۰

-۰.۳۷

11:21

۲۷,۴۳۰

۲۳۰

۰.۸۳

روز قبل

۲۷,۲۰۰

-۴۰

-۰.۱۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۲۴ تومان کاهش، ۲۶,۴۹۴ (بیست و شش هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۴۹۴

-۲۴

-۰.۱

11:24

۲۶,۵۱۸

۱۳۰

۰.۴۹

روز قبل

۲۶,۳۸۸

۹۵

۰.۳۶

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۵۱ (سی و یک هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۵۱

-۱۱۰

-۰.۳۵

11:20

۳۱,۹۶۱

۴۲۰

۱.۳۱

روز قبل

۳۱,۵۴۱

-۴۶

-۰.۱۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۹۶ تومان کاهش، ۳۷,۷۵۶ (سی و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۷۵۶

-۱۹۶

-۰.۵۲

11:20

۳۷,۹۵۲

۵۸۸

۱.۵۴

روز قبل

۳۷,۳۶۴

-۱۱۲

-۰.۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان کاهش، ۷,۴۶۰ (هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۱۲۳ (بیست و دو هزار و یکصد و بیست و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,735,000 (یازده میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۷۳۵,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۱۸

11:23

۱۱,۷۵۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۰.۸

روز قبل

۱۱,۶۶۰,۰۰۰

-۸۵,۰۰۰

-۰.۷۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۳۵,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۳۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۶

11:30

۵,۹۵۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۳۳

روز قبل

۵,۹۳۰,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۶۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۴۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد