در حالیکه مقدار فروش محصولات سال ۹۹ شرکت نفت سپاهان در مقایسه با سال ما قبل از آن ۹ درصد افت را تجربه کرده، اما رقم کل پرداختی این شرکت به صدا و سیما برای تبلیغ محصولاتش، از مرز ۲۰۰ میلیارد تومان گذر کرده است!

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، شرکت نفت سپاهان در گزارشی، رقم پرداختی کوتاه و بلندمدت خود به سازمان صدا و سیما را به دو بخش تقسیم کرده که در کوتاه مدت ۹۰ میلیارد و در بلندمدت عدد ۱۲۵ میلیارد تومان را برای صدا و سیما تعیین کرده است.

از شرکت کیمیا اسپیدی قشم به عنوان شرکت زیرمجموعه نفت سپاهان یاد می‌شود، شرکتی که تبلیغات روغن اسپیدی آن در رسانه ملی برای بسیاری نام آشنا است.

با اینهمه، آمارها نشان می‌دهند که میزان فروش محصولات گروه نفت سپاهان در سال گذشته حدود ۷۲۸ هزار و ۶۲۵ تن بوده که در مقایسه با فروش  ۷۹۷۷۹۲ تنی سال ۹۸ دستکم ۶۹ هزار تن افت داشته است.

یک مقایسه سرانگشتی بین هزینه تبلیغات و بازاریابی این شرکت در خلال دو سال ۹۹ و ۹۸ از رشد وحشتناک هزینه تبلیغات و بازاریابی این شرکت حکایت دارد.

سهامدار عمده  شرکت نفت سپاهان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  است.