احمد خدایی قائم مقام سابق شرکت راه آهن در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی از جمله چینی‌ها، برای  فاینانس برقی کردن خطوط ریلی به ایران آمدند اما به دلیل مسائل سیاسی از کشور خارج شده و این طرح‌ها معطل مانده و پیشرفتی نداشته است. 

وی بیا ن کرد: تاثیر گذارترین موضوع در ماجرای برقی کردن شبکه ریلی، ارایه سوخت یارانه‌ای به شبکه حمل و نقل جاده‌ای بوده و سرپا نگه داشتن ۱۷ هزار کیلومتر شبکه ریلی درحال بهره برداری، هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد که با محدودیت‌های درآمدی دولت در پنج سال آینده و وجود طرح‌های متعدد نیمه کاره، برقی کردن خطوط ریلی در شرایط فعلی، جنبه شعاری دارد.  

خدایی افزود: برقی کردن مسیر ریلی تهران به مشهد با هدف افزایش ظرفیت مسافری صورت می‌گیرد، درحالیکه در شرایط فعلی کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت این مسیر فعال بوده  و ۴۰ درصد ظرفیت  مابقی به دلیل نبود ناوگان غیر فعال است که با تامین ناوگان می‌توان این افزایش ظرفیت را ایجاد کرد.