به گزارش «نود اقتصادی» طبق صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک صادرات، حدود هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان از تسهیلات ارزی اعطایی این بانک در طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول قرار دارد.

قابل ذکر است مطالبات مشکوک‌الوصول شامل تمامی اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.