به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که ایران در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و به ازای تولید هر کیلو هندوانه در ایران ۲۸۶ لیتر آب مصرف می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد ایران پس از کشورهای اسپانیا و مکزیک، با صادرات سالانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار هندوانه در رتبه سوم جهان قرار دارد. 

قابل ذکر است با احتساب اینکه برای تولید یک کیلوگرم هندوانه در ایران ۲۸۶ لیتر آب مصرف می‌شود و میزان صادرات ایران نیز سالانه ۷۵۵ هزار تن است، مصرف آب هندوانه صادراتی ایران ۲۱۶ میلیارد لیتر خواهد بود که این میزان معادل مصرف سالانه آب ۳/۵ میلیون ایرانی است.