دکتر میثم فرج الهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: صنعتگران و قطعه‌سازان توانمندی تولید خودروی با کیفیت جهانی را دارند ولی از یک جهت نمی‌توان آن را صنعت موشکی مقایسه کرد. صنعت موشکی اعلام کرده من تحریمم؛ به من موشک نمی‌دهند؛ پس تکلیفش مشخص است. اما به قطعه ساز می‌گویند سرمایه‌گذاری کن بعد که یک مقداری تحریم‌ها شل می‌شود، دوباره به سمت واردات می‌روند!