کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیاست دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برداشت بخش خصوصی این است که طی سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. حال هر زمان که این ارز حذف شود، سیاستگذار باید بداند که واحدهای تولیدی یکباره نیاز به سرمایه در گردش چهار تا پنج برابری خواهد داشت. این در حالی است که سرمایه مجاز بانک‌ها اجازه تأمین این نقدینگی را نمی‌دهد؛ باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.