در یک سال اخیر بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال ۱۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر ناشی از سیاست دولت روحانی در رفع کسری بودجه با چاپ پول بوده است.

با انفجار موتور چاپ پول در یک سال اخیر، حجم پایه پولی از ۵۱۶هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که در پایان دولت دهم حجم پایه پولی در کشور ۹۶هزار میلیارد تومان بود که روحانی بارها آن را عامل تورم دورقمی معرفی می‌کرد.