ببینید:

اظهارات در خصوص صادرات محصولات کره ای در ازای منابع ایران در کره، کاملا اشتباه است
از پیشرفت صنعت لوازم خانگی ایران بعد از خروج کره جنوبی از ایران خبر دارم (۲)