به گزارش «نود اقتصادی»، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت اظهار داشت: در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم. برنامه خودمان برای صنعت خودرو را مانند فولاد از مهرماه آغاز می‌کنیم. یک برنامه شش ماهه برای امسال و یک برنامه دو ساله داریم. در برنامه شش ماهه یک افق تا پایان سال جاری به لحاظ تولید، تعهدات خودروسازان و کیفیت داریم.

وی بیان کرد: این برنامه‌ها منجر به افزایش تولید خودرو، افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شود و در افق ۱۴۰۴ به تولید سه میلیون خودرو می‌رسیم.