مدیرعامل سابق شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، گفته است که طرح پرداخت وام یک میلیارد تومانی مسکن جوانان با توجه به تورم موجود، یک موضوع با کارکرد و مصرف خبری است.

وی بیان کرد: محمد جواد شریفی در گفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد: با تورم چند سال گذشته، تجربه نشان داده که یک چنین تصمیم‌گیری‌هایی، بیشتر  حالت نمایشی و غیر اجرایی دارد و مشکلی از مشکلات مسکنی مردم را حل نمی‌کند و نتیجه‌گیری کرد که رقم یک میلیارد تومان بعد از گذشت ۱۵ سال ارزش آنچنانی نخواهد داشت و کمکی هم به مسکن‌دار کردن جوان‌ها نمی‌کند

شریفی افزود: گفتنی است بانک مسکن، به تازگی از افزایش وام خرید مسکن جوانان به یک میلیارد تومان خبر داده که در این طرح در یک دوره ۱۵ ساله، متقاضی از یک میلیارد تومان وام خرید مسکن می‌تواند استفاده کند.