به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در حوزه دارو، متاسفانه ۲۰ درصد از داروهای واردشده با ارز ترجیحی سر از کشورهای همسایه درآورد. این در حالی است که ما می‌توانیم دارو را با قیمت تمام شده وارد و در داروخانه‌ها عرضه کنیم اما از مسیر بیمه از مردم حمایت کرده که در این صورت منابع ارزی محدود در کشور را به راحتی از دست نمی‌دهیم و از قاچاق مجدد دارو هم پیشگیری می‌شود.