به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در شرایط ناپایدار فعلی در افغانستان، بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی سرمایه ها خود را از افغانستان خارج کرده اند، لذا یقینا تا مدتی افت تجارت با افغانستان را شاهد خواهیم بود. اما با پایدار شدن شرایط در افغانستان رشد روابط تجاری بین دو کشور نیز متوقف خواهد شد. 

مودودی بیان کرد: در حال حاضر روابط تجاری در تمام مرزهای ایران و افغانستان برقرار نیست و لذا در نیمه دوم سال شاهد افت صادرات به افغانستان خواهیم بود.