مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه تخم مرغ در گفتگو با «نود اقتصادی» مشکل بازار را ناشی از دخالت دولت دانست و اظهار کرد: اصل مشکلات ناشی از دخالت دولت است. دخالت منجر به بی نظمی و کمبود مواد اولیه در در بازار مرغ و تخم مرغ شده است.

وی افزود:  ٢۵ سال در بازار تخم مرغ همه چیز عادی بود و دخالت در بازار از سال ٩٨ نظم بازار را بهم زده است. ما هشتمین تولید کننده تخم مرغ در دنیا هستیم و چند هزار تولید کننده داریم. همیشه در نیمه اول سال تولید کنندگان تخم مرغ با زیان رو به رو شده و در نیمه دوم سال زیان جبران می‌شد. دخالت دولت بازار را از تعادل خارج کرد.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: برای تعادل در بازار تخم مرغ احتمالا باید بین ٢ تا ٣ سال زمان صرف کنیم. بی‌برنامگی و قیمت گذاری دستوری بازار را بهم زده است. در حال حاضر مشکل ترخیص و تامین ‌نهاده‌های دامی را داریم که بخش دولتی در آن اختلال ایجاد کرده و باید آن را حل کند. با تداوم این شرایط در نیمه دوم سال بازار تخم مرغ همچنان با مشکل مواجه خواهد بود. نمی‌شود دولت ‌ یک طرفه برای بازار تصمیم بگیرد و نظم را بهم بزند.