به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ترکیه، طی نیمه اول سال ۲۰۲۱ خارجی‌ها ۲۰ هزار و ۷۴۶ خانه در این کشور خریداری کرده‌اند که نسبت به مقدار مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. 

ایرانی‌ها با خرید ۳۰۷۰ خانه در رتبه اول بین همه کشورها قرار دارند. پس از ایران عراقی‌ها و روس‌ها به ترتیب با خرید ۳۰۱۹ و ۱۷۵۹ ملک در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

قابل ذکر است خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها در نیمه اول امسال رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.