به گزارش «نود اقتصادی» با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کره بسته‌بندی، واردات این محصول در سال ۱۳۹۸ رکورد جدیدی را به ثبت رساند و  طی یکسال بیش از ۵۰ هزار تن کره وارد کشور شد. اما با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ این محصول، در سال گذشته واردات این محصول به شدت کاهش یافت و در سال جاری نیز واردات کره تاکنون نزدیک به صفر و بسیار ناچیز بوده است.

قابل ذکر است فعالان صنعت دامداری می‌گویند از سال‌ها قبل نیز توان خودکفایی در این محصول وجود داشته اما تامین آن از داخل کشور منافع عده‌ای از واردکنندگان را به خطر می‌اندخت و حالا با حذف رانت ارزی و کاهش سود واردات، کل نیاز کشور از داخل تامین می‌شود و حتی ظرفیت صادرات نیز وجود خواهد داشت.