دکتر علی اکبر مهرابی اقتصاددان و فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه مون‌پلیه فرانسه در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: دولت حسن روحانی تمام شد و رفت. من به عملکرد اقتصادی او و تیمش نمره زیر ۱۰ میدهم، مثلا ۷ یا هشت.

مهمترین مشکل دولت روحانی نگاه به بیرون بود. او و اطرافیانش فقط آموزه های بازار آزاد را در اقتصاد ایران اجرایی کردند و اعتقادی به توانمندی‌های داخلی کشور نداشتند. توقع دارید با اجرایی شدن چنین تفکراتی، اوضاع مملکت بهتر از این باشد؟!