به گزارش «نود اقتصادی» دولت روحانی درحالی‌ شرکت دولتی سایپا را تحویل دولت جدید خواهد داد که این شرکت برای  بیش از ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌دریافت از مردم اخذ کرده و متعهد شده در زمان مقرر خودرو به آنان تحویل خواهد داد.

قابل ذکر است برخی کارشناسان می‌گویند عمل به موقع به این تعهدات با عملکرد فعلی گروه سایپا کمی دور از ذهن است.